Tin tức của trường

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

 

Tài liệu đính kèm: Tải về

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

(Theo thông tư số 17/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016)
ĐỢT 3 NĂM 2020 (Từ tháng 11/8/2020 đến 19/8/2020)

Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều