Thông báo tuyển sinh Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ UDCNTT( Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Cơ bản) theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)

Thông báo tuyển sinh Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ UDCNTT( Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Cơ bản) theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thông báo tuyển sinh Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ UDCNTT( Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Cơ bản) theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)

Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều