Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng - thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT 2020

(Theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT)