Danh sách học viên được cấp chứng chỉ : Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Danh sách  học viên được cấp chứng chỉ : Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Tài liệu đính kèm: Tải về
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
(Theo thông tư số 17/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016)
ĐỢT 5 NĂM 2020 (Từ 12/9/2020 đến 20/9/2020)
Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều