Danh sách học viên được cấp chứng chỉ : Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Danh sách  học viên được cấp chứng chỉ : Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

(Theo thông tư số 17/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016.)

Đợt 4 năm 2020 ( Từ 23/8/2020 đến 09/9/2020)

Tài liệu đính kèm: Tải về

Danh sách  học viên được cấp chứng chỉ : Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

(Theo thông tư số 17/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016.)

Đợt 4 năm 2020 ( Từ 23/8/2020 đến 09/9/2020)

Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều