Phòng Ngoại ngữ Tin học
 • Bùi Mạnh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc Bí thư Chi bộ
  • Điện thoại:
   0902262130
 • Ngô Trung Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc Phó Bí thư Chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0975333207
Thông báo
Thời tiết